درخواست نمایندگی

از علاقه مندان به اخذ نمایندگی از مرکز ایران-استرالیا دعوت می شود پس از مشاهده کلیپ موجود، درخواست همکاری خود را به آدرس الکترونیکی زیر ارسال نموده و منتظر تماس همکاران ما باشند.

 

info@iran-australia.com