همه چیز در مورد آزمون PTE + نمونه سوالات PTE

همه چیز در مورد آزمون PTE + نمونه سوالات PTE

آزمون PTE چیست؟

 PTEبرگرفته از کلمات Pearson Test of English Academic است. یکی دیگر از انواع آزمون های بین المللی زبان انگلیسی که به شکل کامپیوتری و از طریق اینترنت به ارزیابی شرکت کنندگان می پردازد. این آزمون از سال 2009 پس از بررسی های متعدد مورد پذیرش مراکز علمی کشورهای زیادی قرار گرفت. به ویژه در تمامی مراکز علمی استرالیا و نیوزلند دارای اعتبار است. توصیه می شود حتما قبل از انتخاب این آزمون از اعتبار آن در مرکز علمی و یا مقصد مهاجرتی منتخب خود اطمینان حاصل نمایید. مراکزی که این مدرک را میپذیرند نیز در حال افزایش است اما جهت کسب اطلاع از اینکه آیا دانشگاه مقصد نتیجه آزمون PTE را به عنوان مدرک زبان می پذیرد یا خیر میبایست گفت میتوان از طریق سایت PTE و در قسمت Who accepts PTE Academic? اطلاعات لازم را بدست آورد.

ساختار آزمون PTE

هدف از شرکت در آزمون PTE ارائه نتیجه آزمون برای اخذ ویزا به قصد مهاجرت و ادامه تحصیل است. از لحاظ ساختار، آزمون آکادمیک PTE از 3 بخش تشکیل شده است. این آزمون نیز چهار مهارتReading ،Listening ، Writing و Speaking را مورد ارزیابی قرار می دهد. کلیه مهارت ها از طریق کامپیوتر مورد آزمون قرار می گیرند. حتی سنجش مهارت Speaking از طریق میکروفون انجام می شود. آزمون PTE در کل روزهای سال تاریخ برگزاری فعال دارد. همچنین مدت زمان آزمون 3 ساعت است و امتیاز آزمون تا 2 سال اعتبار دارد.

فرمت PTE

 سوالات PTE

آزمون PTE شامل 3 بخش است که در ادامه به جزئیات بخش های مختلف آن می پردازیم.

بخش اول Speaking & Writing

مدت زمان این بخش 77 93 دقیقه است که شامل ارزیابی موارد زیر است :

جزئیات مورد بررسی بخش اول

توجه داشته باشید در هر یک از موارد زیر تنها یکبار فرصت رکورد صدا در میکروفون به شما داده می شود. در همه مراحل یک باکس تایمر نمایش داده شده و در مدت ابتدا تا انتهای تایمر فقط میکروفون شما فعال است. در طول زمان پاسخگویی باکس تایمر در حالت recording و در پایان در حالت completed است. در تمامی قسمت ها با صدای واضح بدون استرس صحبت کنید. گرامر و دیکته درست کلمات در Writing حائز اهمیت است.

Speaking در آزمون PTE

 • ابتدا در بخش Personal introduction پس از مطالعه یک متن کوتاه در 25 ثانیه ای، به معرفی خود در 30 ثانیه می پردازید. این قسمت نمره ای ندارد اما برای مرکز علمی مورد نظر شما به همراه نمره ارسال می شود.
 • در بخش Read aloud یک متن کوتاه تا 60 کلمه ای در صفحه مانیتور نمایش داده شده است. 30 - 40 ثانیه فرصت آمادگی برای پاسخگویی دارید. سپس میکروفون روشن شده و پس از پخش یک صدای کوتاه، متقاضی می بایست متن را با صدای بلند بخواند. اگر بیش از 3 ثانیه در خواندن مکث داشته باشید، میکروفون روند رکورد را متوقف می کند!
 • در بخش Repeat sentence یک فایل صوتی 3 – 9 ثانیه پخش می شود و شما 15 ثانیه فرصت دارید که در میکروفون بگویید دقیقا چه جملاتی را شنیدید.
 • در بخش Describe image یک تصویر روی صفحه مانیتور به شما نمایش داده می شود. 25 ثانیه فرصت دارید برای توصیف عکس آماده شوید. پس از شنیدن یک صدای کوتاه 40 ثانیه زمان دارید که عکس را توصیف کنید.
 • در بخش Re-tell lecture یک ارائه علمی ( lecture ) در قالب شنیداری برای شما پخش می شود که ممکن است عکسی در رابطه با آن هم روی سیستم به شما نمایش دهند. 10 ثانیه جهت آمادگی ارائه آن به زبان خودتان فرصت دارید. در نهایت پس از شنیدن یک صدای کوتاه 40 ثانیه برای ارائه فرصت دارید.
 • در بخش Answer short questions یک سوال در 3 – 9 ثانیه برای شما پخش می شود و شما در 10 ثانیه فرصت دارید بلافاصله در میکروفون در قالب یک پاسخ کوتاه و دقیق تک کلمه ای یا چند کلمه ای جواب دهید.
 • در بخش Summarize written text یک متن تا 300 کلمه ای به شما نمایش می دهند. 10 دقیقه زمان دارید در یک جمله کامل حداکثر 75 کلمه ای خلاصه دقیق متن که شامل نکات اصلی باشد را ارائه دهید. در زمان تایپ آیتم های cut، copy و paste برای شما فعال است. باکس شمارش کلمات روی مانیتور تعداد کلمات را به شما نمایش می دهد.
 • در بخش Essay قرار است شما در 20 دقیقه متنی با حداقل 200 و حداکثر 300 کلمه ای در رابطه با دو تا سه جمله ای که روی مانیتور نمایش داده می شود تنظیم نمایید. در اینجا هم باکس شمارش کلمات و آیتم های cut، copy و paste را دارید.

بخش دوم Reading

مدت زمان این بخش 32 - 40 دقیقه است که شامل ارزیابی موارد زیر است :

جزئیات مورد بررسی بخش دوم

زمان بندی این بخش شامل حدودا 15 دقیقه ارزیابی صرفا مهارت Reading و 20 دقیقه سنجش مهارت Reading و سایر مهارت ها است. به این دلیل که آزمون PTE آکادمیک یک ارزیابی یکپارچه از همه مهارت ها با هم است؛ یکی از قسمت های این بخش مهارت Writing شما را بررسی می کند.

Reading در آزمون PTE

 • در بخش Reading & Writing Fill in the Blanks یک متن 300 کلمه دارای جاهای خالی روی مانیتور نمایش داده می شود. کاربر می بایست کلمه مناسب را از باکس پایین متن با drag کردن برداشته و در جای خالی drop کند. برای تغییر کلمه انتخاب شده روی آن چپ کلیک نمایید.
 • در بخش Multiple choice, multiple answer یک متن 300 کلمه ای به همراه چند گزینه نمایش داده می شود. قرار است متقاضی به انتخاب گزینه های درست ممکن در قبال سوال پرسش شده مبادرت نماید. پس ممکن است برای یک سوال بیش از یک گزینه صحیح موجود باشد و به ازای تمامی گزینه های صحیح نمره در نظر گرفته شده است. به ازای انتخاب گزینه های اشتباه نمره از دست می دهید.
 • در بخش Re-order paragraphs باکس هایی شامل جمله روی صفحه نمایش داده می شود که متقاضی می بایست آن ها را مرتب کند. دو روش برای پاسخ به این قسمت داریم یکی با کلیک چپ موس و drag و drop کردن و دیگری کلیک چپ موس و حرکت با دکمه های فلش روی کیبورد. برای خارج کردن از حالت انتخاب یک باکس روی فضای خالی صفحه کلیک نمایید.
 • در بخش Fill in the Blanks یک متن 80 کلمه ای با جاهای خالی به همراه یک باکس آبی کلمات نمایش داده می شود. تعداد کلمات بیش تر از تعداد جاهای خالی است. کلمات با موس انتخاب می شوند و با drag و drop در جای مناسب قرار می گیرند. برای برداشتن کلمات از داخل جای خالی، با موس کلمه را به داخل باکس برگردانید.
 • در بخش Multiple choice, single answer یک متن 300 کلمه ای نمایش داده می شود. کاربر با کلیک روی تنها یک گزینه درست پاسخ را می دهد.

بخش سوم Listening

مدت زمان این بخش 45 - 57 دقیقه است که شامل ارزیابی موارد زیر است :

جزئیات مورد بررسی بخش سوم

این بخش شامل کلیپ های صوتی یا تصویری هستند که بطور خودکار پخش می شوند. هر کلیپ تنها یکبار پخش می شود. برای هر قسمت می توانید شدت بلندی صدا را تنظیم کنید.

 • در بخش Summarize Spoken Text یک کلیپ صوتی 60 – 90 ثانیه ای بخش می شود. سپس متقاضی نیاز است در 10 دقیقه خلاصه آن را تایپ کند. حداقل تعداد مجاز کلمات 50 و حداکثر 70 کلمه است. نمایش شمارش کلمات و ابزارهای  copy، cut و paste هم در اختیار دارید.
 • در بخش Multiple choice, multiple answer یک کلیپ 40 – 90 ثانیه ای پخش می شود. سپس یک سوال چند گزینه نمایش داده شده که می بایست کلیه گزینه های درست را با کلیک موس انتخاب کنید. با کلیک مجدد گزینه از حالت انتخاب خارج می شود. بر اساس مفهوم اصلی شنیده های خود گزینه ها را انتخاب کنید نه اینکه عینا کلمات شنیده شده را برگزینید!
 • در بخش  Fill in the Blanks متن مرتبط با فایل صوتی 30 – 60 ثانیه ای با جاهای خالی ارائه شده است. برای پر کردن جاهای خالی کلمات مناسب را تایپ نمایید. توجه کنید در زمان پخش صدا یک کلماتی را که می شنوید را روی صفحه ارائه شده که قابلیت پاک کردن هم دارد بنویسید.
 • در بخش Highlight correct summary یک فایل صوتی 30 – 90 ثانیه ای برای شما پخش می شود. چند گزینه متنی به شما می دهند. لازم است منطبق ترین را بر اساس شنیده هایتان انتخاب کنید. حواستان باشد ممکن است به نظر شما چند گزینه درست باشد اما تنها نزدیکترین پاسخ را انتخاب نمایید.
 • در بخش Multiple choice, single answer پس از گوش دادن به یک فایل 30  - 60 ثانیه ای گزینه درست را انتخاب نمایید.
 • در بخش Select missing word بین 20 – 70 ثانیه فایل صوتی برایتان پخش می شود. سپس به انتخاب گزینه مناسب برای جاهایی از متن که موقع پخش صدا به صورت بیب شنیده شده است بپردازید.
 • در بخش Highlight incorrect words لازم است همزمان که فایل صوتی 15 – 50 ثانیه ای را می شنوید از روی متن بخوانید و کلمات غیر مرتبط در حوزه متن را هایلایت نمایید. برای انتخاب درست به عنوان اصلی متن دقت کنید!
 • در بخش Write from dictation باید به یک جمله کوتاه در 3 – 5 ثانیه گوش بدهید. این جمله را باید در باکس پایین صفحه تایپ کنید. جمله شما از لحاظ گرامر و دیکته می بایست صحیح باشد.

سیستم نمره دهی در PTE

هر متقاضی در آزمون PTE به 71 – 83 سوال پاسخ می دهد. (بسته به زمانبندی سوالات تعداد متغیر است و زمان کلی 3 ساعت همواره ثابت است.) سوالات (آیتم ها) به دو صورت مجزای correct/incorrect و partial credit مطرح می شوند. آیتم های correct/incorrect در صورت پاسخدهی یک نمره مثبت و در غیر اینصورت هیچ نمره ای برای متقاضی ندارد اما در آیتم های partial credit به میزان پاسخدهی صحیح متقاضی نمره دریافت می کند. به طور مثال به بخشی از پاسخ صحیح داوطلب بخشی از نمره اختصاص می یابد. نتیجه آزمون PTE در قالب سه فرمت نمره اعلام می شود؛ نمره مهارت های چهارگانه ( communicative skills )، نمره مهارت های زبانی ( Enabling skills ) و نمره کلی ( overall )

نمره دهی آزمون PTE

نمره مهارت های چهارگانه (communicative skills)

این نمره مربوط به ارزیابی مهارت های Listening، Reading، Speaking و Writing است. نمره مربوط به این بخش برای اخذ ویزا مورد بررسی قرار می گیرد. این نمره شامل نمره مربوط به ارزیابی مهارت های جداگانه و ترکیبی است. محدوده نمره برای هر مهارت 10 – 90 است.

نمره مهارت های زبانی (Enabling skills)

این نمره مربوط به ارزیابی مهارت های زبانی مثل گرامر، بیان روان، تلفظ، دیکته لغات، دامنه دانش لغات و توان انتقال اطلاعات به صورت نوشتاری است. محدوده نمره هر مهارت زبانی 10 – 90 است.

نمره کلی (overall)

نمره کلی با در نظر گرفتن نمره مهارت های چهارگانه و زبانی محاسبه می شود. توجه داشته باشید این نمره میانگین نمره هر چهار مهارت نیست. محدوده نمره کلی همچنین 10 – 90 است. برای برداشت بهتر کارنامه زیر را در نظر بگیرید.


نحوه ثبت نام در PTE

جهت ثبت نام ابتدا روی وبسایت PTE برای خود پروفایل بسازید. لازم است بدانید آزمون PTE در ایران برگزار نمی شود. برای شرکت در این آزمون می بایست از طریق یکی از کشورهای نزدیک به ایران که در سایت، دارای مرکز برگزاری آزمون می باشد، اقدام نمایید. همچنین جهت پرداخت هزینه نیاز به پرداخت ارزی از طریق کارت اعتباری بین المللی و یا سایر روش ها را دارید. همچنین مدرک مورد نیاز جهت ثبت نام پاسپورت است.

قوانین قبل و حین آزمون

 • می بایست 30 دقیقه قبل از آزمون در محل آزمون حضور داشته باشید.
 • از شما امضای الکترونیک برای تایید قوانین آزمون می گیرند.
 • از کف دست شما اسکن گرفته می شود و یک عکس دیجیتالی هم برای آزمون از شما می گیرند.
 • بردن وسایلی از قبیل موبایل، کامپیوترهای دستی و سایر وسایل الکترونیکی ممنوع می باشد.
 • بردن زیورآلات بزرگتر از یک سانت ممنوع می باشد.
 • به همراه داشتن کلاه، کیف و کت ممنوع می باشد.
 • کتاب و یا هر نوع یادداشت ممنوع می باشد.
 • مرکز آزمون کمدی برای قراردادن وسایل، در اختیار شما قرار می دهد و تا پایان امتحان اجازه باز کردن آن را ندارید؛ مگر در موارد استثنا مثل مصرف دارو در یک زمان مشخص. همچنین مسئولیت گم شدن، جابجایی و یا دزدیده شدن وسایل بر عهده مرکز آزمون نیست. کلیه وسایل الکترونیکی داخل کمد می بایست ابتدا خاموش سپس در کمد قرار داده شود.
 • خوردن و آشامیدن و سیگار کشیدن در مرکز آزمون ممنوع است.
 • تا پایان آزمون متقاضی می بایست سر جای خود بنشیند و نظم جلسه را بر هم نزند.
 • نباید با مراقبین و سایر داوطلبین صحبت کنید.
 • نباید در فرایندهای برنامه ریزی شده کامپیوتر مداخله کنید و باعث بوجود آمدت اختلال در آن شوید.
 • تحت هیچ شرایطی اجازه بردن سوالات و پاسخ های آن به منظور در میان گذاشتن با دیگران را ندارید.
 • بعد از آزمون Reading به شما یک break (استراحت)10 دقیقه ای داده می شود. برای خارج شدن از سالن آزمون و برگشت مجدد از شما اسکن کف دست گرفته می شود. هنگام خروج اجازه خروج از ساختمان مرکز آزمون را ندارید.
 • قبل از break اجازه خروج از سالن را ندارید. همچنین در سالن امتحان سرویس بهداشتی برای استفاده در طول امتحان تعبیه شده است.
 • پس از اتمام آزمون دست بلند کنید تا مراقب پس از اطمینان از اتمام آزمون و پس از بازبینی الکترونیکی مشخصات شناسایی داوطلب او را تا بیرون سالن همراهی کند. کلیه وسایل آزمون از جمله noteboard از داوطلب تحویل گرفته می شود.
 • در صورت کنسلی و یا تغییر تاریخ تنها تا 14 روز قبل از آزمون می توانید اقدام نمایید در غیر اینصورت طبق جدول زیر مشمول جریمه می شوید. همچنین اگر برای آزمون از واچر استفاده کردید برای درخواست عودت وجه، می بایست به همان مرکز ارائه دهنده واچر مراجعه نمایید.
موضوع  7 روز و کمتر مانده به تاریخ آزمون  بیش از 7 روز مانده به تاریخ آزمون
 تغییر تاریخ  کل وجه آزمون مجدد پرداخت شود  25 درصد وجه آزمون مجدد پرداخت شود
 کنسلی  سوخت کامل 50 درصد وجه عودت داده می شود

مقایسه آزمون PTE با آیلتس و تافل

در اینجا به بیان تفاوت های آزمون PTE با دو آزمون آیلتس و تافل می پردازیم.

مقایسه PTE آیلتس و تافل

تفاوت در نمره دهی و اعلام نتایج

نمره دهی PTE از 10 – 90 است که در مقابل نمره دهی آیلتس از 9 و تافل از 120 است. طیف نمرات بر اساس سطح مقبولیت آن در جدول زیر آمده است. همچنین مدت زمان گزارش نتیجه آزمون PTE ، حدودا 5 روز کاری است. زمانی که برای آزمون های تافل و آیلتس حدودا 13 روز کاری است.

PTE تافل TOEFL آیلتس IELTS سطح مقبولیت نمره
90 - 89 120 - 118 9 حرفه ای EXPERT
85 - 83 117 - 115 8.5 خیلی خوب VERY GOOD
84 - 74 114 - 110 8 خیلی خوب VERY GOOD
77 - 73 109 - 102 7.5 خوب GOOD
72 - 64 101 - 94 7 خوب GOOD
63 - 58 93 - 79 6.5 رقابتی COMPETENT
57 - 50 78 - 60 6 رقابتی COMPETENT
49 - 42 59 - 46 5.5 متوسط MODEST
41 - 35 45 - 35 5 متوسط MODEST
34 - 30 34 - 32 4.5 ضعیف LIMITED
30 - 0 31 - 0 4 - 0 خیلی ضعیف EXTREMELY LIMITED

تفاوت در نحوه تصحیح آزمون

در آزمون آیلتس ممتحن نقش زیادی در تعیین نمره متقاضی ایفا می کند که می تواند باعث خطای انسانی و حتی سلیقه شخصی شود. این در حالی است که آزمون PTE کاملاً کامپیوتری تصحیح می شود؛ بسیاری از افرادی که چند بار در آزمون IELTS شرکت کرده اند و نمره مورد نظر خود را در بخش Writing نگرفته اند سرانجام تصمیم به شرکت در این آزمون کنند.

تفاوت در منابع آزمون

برخلاف آزمون تافل و IELTS آزمون PTE منابع گسترده ای جهت مطالعه ندارد. منابع آزمون PTE محدود به نمونه های موجودی است که در خود وبسایت این آزمون در دسترس است. . شایان ذکر است که بنا به تایید وب سایت PTE، مطالعه همین نمونه های موجود در سایت برای شرکت در آزمون کافیست.

 برگزاری دوره PTE در ایران استرالیا

این دوره با هدف ایجاد آمادگی  متقاضیان شرکت در آزمون PTE تعریف شده است. موسسه ایران استرالیا به جهت بازدهی هر چه بهتر و بیشتر این دوره، مدرسین با کسب حداکثری نمره 90 در این آزمون را به خدمت گرفته است. سطح مورد نیاز برای شرکت در دوره 3D موسسه ایران استرالیا است. به دلیل فراهم آوردن امکانات حضور در این دوره، ایران استرالیا اقدام به برگزاری کلاس های دو روز در هفته، تک روز جمعه و ... نموده است.