اخبار عمومی

ترم جدید فری دیسکاشن

ترم جدید فری دیسکاشن

کلاسهای بحث آزاد Golden Talk برای مدیران، پزشکان و پرستاران، مهندسین، معلمین ، اساتید دانشگاه و دانشجویان و حتی بازرگانان، کارگزاران و کارکنانی که از سطح زبان پیش - متوسط برخوردار باشند مفید خواهد بود. این دوره کمک می کند تا شرکت کنندگان دانش و مهارت های زبانی خود را با بحث و گفتگو درباره موضوعات روز بالا برده و آنها را قادر می سازد تا با بهره گیری از ایده های هدفمند و ساختارهای کاربردی در هر جایی که نیاز باشد مکالمه کنند.

نکته قابل توجه این است که کل دوره شامل هشت تاپیک است و هر تاپیک توسط یک مدرس اجرا می شود.

خلاقیت، نوآوری و دلسوزی مدیران، ایران استرالیا را همواره از سایر مراکز آموزش متمایز کرده است.

ایران استرالیا را با ایده های نو بشناسیم

شروع ترم جدید از 9 آذر شعبه ولیعصر کد 21

لینک ثبت نام