GRE

از متقاضیانی که قصد اخذ پذیرش در دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه های خارج از کشور را دارند دعوت به عمل می آید با مشاهده کلیپ موجود با جزئیات آزمون GRE آشنا شوند.

 

   MOCK EXAMS   

    ! COMING SOON