YLE

از شما دعوت به عمل می آید تا با مشاهده کلیپ موجود، با YLE از جمله آزمون های دانشگاه کمبریج طراحی شده مختص زبان آموزان کودک و نوجوان بین سنین 7 تا 12 سال آشنا شوید.

 

 

   MOCK EXAMS   

    ! COMING SOON