CPE

با مشاهده کلیپ موجود، با CPE از دیگر آزمون های دانشگاه کمبریج که بالاترین میزان تسلط بر دانش زبان انگلیسی را نشان می دهد، آشنا شوید. آزمونی معادل نمره 7.5 تا 9 آیلتس جنرال.

 

   MOCK EXAMS   

    ! COMING SOON