KET

تمامی بزرگسالان و نوجوانانی که در "ابتدای" راه آموختن زبان انگلیسی هستند می توانند با دیدن کلیپ موجود، با آزمون KET دانشگاه کمبریج آشنا شوند. آزمونی معادل نمره 3 آزمون آیلتس جنرال.

 

 

   MOCK EXAMS   

    ! COMING SOON