اخبار عمومی

گامی دیگر تا هوشمند سازی

گامی دیگر تا هوشمند سازی

ایران-استرالیا در راستای تحقق سند چشم انداز خود و تبدیل شدن به اولین مرکز هوشمند زبان انگلیسی، اقدام به تولید و تهیه نرم افزار های گوناگون نمود. نرم افزار هایی که نه تنها پاسخ گوی نیاز های درون سازمانی بودند، بلکه با ثبت در شورای عالی انفورماتیک توانستند جایگاه ملی و بین المللی پیدا کنند. به منظور آشنایی با نرم افزار های تخصصی ایران-استرالیا اینجا را کلیک کنید.