آزمون ها

1. آیا تفاوتی بین آزمون های اصلی و ماک به لحاظ شیوه برگزاری وجود دارد؟

خیر. هیچ تفاوتی درخصوص شرایط برگزاری، سوالات و قوانین آزمون ماک در این مرکز با آزمون اصلی وجود ندارد. 

2. شرکت در آزمون های ماک چه کمکی به متقاضیان شرکت در آزمون های اصلی می کند؟

آشنایی داوطلبان با فرمت آزمون های اصلی، ارزیابی میزان دانش زبان انگلیسی، افزایش اعتماد به نفس، کاهش استرس، صرفه جویی در هزینه و زمان و در نتیجه کسب مهارت ‌های مورد نیاز جهت شرکت در آزمون های اصلی از ویژگی های شرکت در آزمون های ماک می باشد.

3. آیا می توان با هر سطحی از دانش زبان عمومی در آزمون های ماک ایران-استرالیا شرکت کرد؟

بله. متقاضیان با هر سطح از دانش زبان عمومی انگلیسی می توانند در آزمون ماک مرکز شرکت نمایند. 

4. چند بار امکان شرکت در آزمون ماک وجود دارد؟

محدودیتی برای تعداد دفعات شرکت در آزمون ماک این مرکز وجود ندارد.

5. آیا پس از شرکت در آزمون ماک امکان دریافت گواهی نامه معتبر وجود دارد؟

بله. ایران-استرالیا تنها مرکز آموزش زبان انگلیسی در سطح کشور است که امکان صدور گواهی نامه از سوی وزارت علوم با قابلیت ترجمه و ممهور شدن به مهر وزارت امور خارجه و دادگستری را دارد.

6. آیا گواهی های صادره توسط ایران-استرالیا قابل استعلام هستند؟

بله تمامی گواهی نامه های صادر شده توسط ایران-استرالیا معتبر و قابل استعلام می باشند.

7. نتایج آزمون های ماک چگونه اعلام می شود؟

شرکت کنندگان در آزمون ماک می توانند با مراجعه به پروفایل شخصی خود در بخش آزمون ها از نتایج آگاه شوند.

8. آیا محل و زمان برگزاری آزمون، اطلاع رسانی خواهد شد؟

شرکت کنندگان در آزمون ماک می توانند با مراجعه به پروفایل شخصی خود از محل و زمان آزمون ها آگاه شوند.