گواهی نامه ها

1. در ایران-استرالیا امکان دریافت چه گواهی نامه هایی وجود دارد؟

به منظور آشنایی با انواع گواهی نامه ها و سازمان های صادر کننده آن به بخش آشنایی با مدارک صادره مراجعه نمایید.

2. آیا گواهی نامه های صادره توسط ایران-استرالیا معتبر هستند؟

بله. ایران-استرالیا تنها مرکز آموزش زبان انگلیسی در سطح کشور است که امکان صدور گواهی نامه از سوی وزارت علوم با قابلیت ترجمه و ممهور شدن به مهر وزارت امور خارجه و دادگستری را دارد.

3. چه کسانی می توانند از ایران-استرالیا گواهی نامه دریافت نمایند؟

تنها زبان آموزانی که در دوره های موسسه ثبت نام می کنند، امکان دریافت گواهی نامه معتبر در پایان دوره ها را دارند.

4. آیا گواهی های صادره از سوی ایران-استرالیا تاریخ انقضا دارند؟

خیر. هیچ یک از گواهی نامه های صادره توسط این مرکز تاریخ انقضا ندارد. 

5. برای درخواست صدور گواهی نامه چگونه باید اقدام کرد؟

زبان آموزان می توانند با ورود به پروفایل شخصی خود، از مدارک مورد نیاز و روند صدور آنها اطلاع یافته و درخواست خویش را ثبت نمایند. 

6. صدور گواهی نامه چقدر زمان می برد؟

مدت زمان صدور گواهی نامه ها با توجه به نوع و مدارک مورد نیاز متغیر بوده و متقاضیان می توانند از طریق پروفایل شخصی خود روند صدور را پیگیری کنند.