تعيين سطح آنلاين

از شما دعوت به عمل می آید با مشاهده کلیپ موجود، با آزمون آنلاين تعيين سطح آشنا شوید.

ثبت نـام

 

 

توجه: جهت انجام آزمون تعيين سطح آنلاين نرم افزار Adobe Connect را از طريق لينك زير دانلود و سپس نصب نمائيد

Download Adobe Connect