اخبار عمومی

ترم تابستان 1 سال 99

ترم تابستان 1 سال 99

قابل توجه زبان آموزان و متقاضیان گرامی

 با توجه به اصلاح خبر تعطیلی یک هفته ای تهران توسط استانداری تهران بزرگ، به اطلاع می رساند کلیه کلاس های حضوری و آنلاین موسسه زبان ایران استرالیا در ترم تابستان 1 و طبق تقویم قبلی برگزار می گردد .