اخبار عمومی

برگزاری آزمون ماک IELTS

برگزاری آزمون ماک IELTS

به گزارش دپارتمان آیلتس ایران-استرالیا، آزمون بزرگ ماک آیلتس با حضور متقاضیان این آزمون در دانشکده نفت برگزار گردید. شرکت کنندگان که در این آزمون بنا به انتخاب خود، یکی از دو نوع آزمون جنرال یا آکادمیک را انتخاب نموده بودند. آزمون ماک آیلتس در محیط و جوی حرفه ای و کاملا شبیه سازی شده برگزار گردید. شایان ذکر است بخش شفاهی این آزمون دو روز قبل و دو روز بعد از آزمون برگزار گردید.