اخبار عمومی

ورود خانواده بزرگ وزارت جهاد کشاورزی را به جمع خانواده ایران استرالیا خوش آمد می گوییم.

ورود خانواده بزرگ وزارت جهاد کشاورزی را به جمع خانواده ایران استرالیا خوش آمد می گوییم.

بر اساس گزارش دپارتمان امور سازمان ها و نهادهای موسسه از اواسط آذر ماه و شروع ترم زمستان1 سال 1398 تا اواسط آذر ماه و پایان ترم پاییز2 سال 1399 بر اساس مفاد تفاهم نامه منعقد شده بین موسسه و وزارت جهاد کشاورزی، اعضایی معرفی شده از طرف این وزارتخانه شامل پرسنل اداری و خانواده درجه یک، بازنشستگان محترم و خانواده ایشان با همراه داشتن کارت پرسنلی و مدارک شناسایی در خصوص خانواده ها در کلیه شعب موسسه امکان ثبت نام با تخفیفات ویژه را دارا می باشند. شایان ذکر است برای کلیه افراد معرفی شده هزینه تعیین سطح بصورت رایگان در نظر گرفته شده است.