اخبار عمومی

برگزاری آزمون ماک ایران استرالیا

آزمون ماک ایران-استرالیا با حضور مدرسین و متقاضیان در هتل هما برگزار گردید.