اخبار عمومی

بانک صادرات در خدمت مردم ایران ایران استرالیا در خدمت بانک صادرات

بانک صادرات در خدمت مردم ایران ایران استرالیا در خدمت بانک صادرات

طبق گزارش دپارتمان امور سازمان ها و نهادهای موسسه از شروع ترم زمستان 1 سال 1398 بمدت یک سال تا پایان ترم پاییز2 سال 1399 بر اساس مفاد تفاهم نامه منعقد شده بین موسسه و بانک صادرات، اعضای معرفی شده از طرف بانک که شامل پرسنل گرامی و اعضای خانواده، بازنشستگان و خانواده محترم ایشان می باشد در کلیه شعب موسسه با تخفیف ویژه امکان ثبت نام در کلیه دوره های آموزشی را دارا می باشند