اخبار عمومی

برگزاری دوره های Pre-IELTS

برگزاری دوره های Pre-IELTS

برگزاری دوره های Pre-IELTS در شعبه رسالت. با توجه به درخواست زبان آموزان مبنی بر برگزاری دوره های Pre-IELTS در نوبت صبح در شعبه رسالت، کلاس های عادی دو روز صبح و نیمه فشرده صبح از تاریخ 24 و 25 آذر ماه در شعبه رسالت برگزار می شوند.