اخبار عمومی

اولین بانک هوشمند کشور ایران-استرالیایی شد

اولین بانک هوشمند کشور ایران-استرالیایی شد

طبق گزارش دپارتمان امور سازمان ها و نهادهای موسسه از تاریخ 30/06/1398 بمدت یک سال بر اساس مفاد تفاهم نامه منعقد شده بین موسسه و بانک سامان، اعضای معرفی شده از طرف بانک در کلیه شعب موسسه با تخفیف 15 تا 100 درصدی امکان ثبت نام را دارا می باشند. شرایط استفاده از تخفیف های این تفاهم نامه براساس بندهای آورده شده در ادامه گزارش می باشد.

بند1: تخفیف 15% : شامل کلیه افراد معرفی شده از طرف بانک سامان شامل پرسنل اداری، خانواده ایشان، بازنشستگان محترم و خانواده آنها می باشد که دانش زبان انگلیسی آنها در سطوح  starter تا intermediate   باشد.

بند 2: تخفیف 100%: شامل پرسنل رسمی بانک که سطح دانش زبان انگلیسی آنها Upper-intermediate  می باشد. این افراد علاوه بر تخفیف 100% هزینه دوره های آموزش هزینه ای بابت کتب آموزشی موسسه نیز پرداخت نمی نمایند.

شایان ذکر است برای کلیه افراد معرفی شده هزینه تعیین سطح بصورت رایگان در نظر گرفته شده است.