اخبار عمومی

پرستاران هم ایران-استرالیا را انتخاب کردند

پرستاران هم ایران-استرالیا را انتخاب کردند

بر اساس گزارش دپارتمان امور سازمان ها و نهادهای موسسه از آغاز آبان ماه 1398 تا پایان مهر ماه 1399 بر اساس مفاد تفاهم نامه منعقد شده بین موسسه و سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران، اعضایی معرفی شده از طرف سازمان شامل پرسنل اداری و خانواده درجه یک، بازنشستگان محترم و خانواده ایشان با همراه داشتن معرفی نامه در کلیه شعب موسسه با تخفیف 20% امکان ثبت نام را دارا می باشند. شایان ذکر است برای کلیه افراد معرفی شده هزینه تعیین سطح بصورت رایگان در نظر گرفته شده است.