اخبار عمومی

کارکنان دولت در آزمون تعیین سطح ایران-استرالیا

کارکنان دولت در آزمون تعیین سطح ایران-استرالیا

بانک مرکزی، شرکت ملی گاز، معاونت علمی ریاست جمهوری و بسیاری دیگر از نهاد های خصوصی و دولتی، ایران-استرالیا را برای ارزیابی دانش زبانی پرسنل تحت مدیریت خود انتخاب کردند. خدماتی که این مرکز به پشتوانه سال ها تجربه در برگزاری آزمون های تعیین سطح به سازمان ها ارائه نموده است.