اخبار عمومی

تالیفی دیگر از ایران-استرالیا

تالیفی دیگر از ایران-استرالیا

مرکز آموزش زبان های خارجی ایران-استرالیا با بهره مندی از تیم تخصصی تالیف منابع آموزشی خود، بار دیگر اقدام به تالیف منابع آموزشی نمود که مسیر رسیدن به موفقیت را هر چه بیشتر برای تمامی زبان آموزان خود هموار می کند. مجموعه کتب Roadmap که با نگاه آموزشی نوینی نسبت به کتب آموزشی پیش از خود طراحی گردیده است. به منظور آشنایی با این مجموعه کتب اینجا را کلیک کنید.