اخبار عمومی

راه اندازی دوره های تخصصی (ESP)

راه اندازی دوره های تخصصی (ESP)

مرکز زبان های خارجی ایران-استرالیا با بررسی نیازهای زبان تخصصی مشاغل مختلف اقدام به برگزاری دوره های انگلیسی برای اهداف خاص (ESP) نمود. دوره هایی که پاسخگوی نیاز افرادی است که یا قصد مهاجرت به خارج از کشور را دارند و یا به دنبال توسعه کسب و کار خود می باشند.