مدیریت

موسسه آموزش عالی آزاد رفیع تحت برند بین المللی ایران استرالیا با مدیریت آقای دکتر محسن علیخانی از سال 1378 فعالیت خود را در حوزه آموزش زبان انگلیسی آغاز نموده است.با توجه به پیشرفت تکنولوژی و در راستای هوشمند سازی ، ثبت نام، رزرو، خرید کتاب و سایر نیازهای متقاضیان آموزش زبان انگلیسی در بستر اینترنت فراهم گردیده است. همچنین موسسه آموزش عالی آزاد رفیع می کوشد تا با فراهم آوردن بستری مناسب برای کسب تجربه آموزشی جامع، لذت بخش و هیجان انگیز با رویکردی خلاق، کاربردی و به روز که با تقویت و افزایش مهارتهای ارتباطی و بهبود تعاملات اجتماعی مخاطبان خود مسیر رشد، پیشرفت، موفقیت و خودشکوفایی شخصی و شغلی ایشان را هموار نماید.

 

مدیریت