اخبار عمومی

آغاز چهارمین سال همکاری شرکت ملی گاز ایران با ایران استرالیا

آغاز چهارمین سال همکاری شرکت ملی گاز ایران با ایران استرالیا

ایران استرالیا با افتخار ضمن اعلام چهارمین سال همکاری آموزشی خود با شرکت ملی گاز ایران، ویژه ترین امکانات تخفیفی خود را در اختیار این شرکت بزرگ قرار داده است.کلیه پرسنل گرامی این شرکت با حضور در اداره آموزش خود و دریافت اجازه ثبت نام در این موسسه می توانند آموزش زبان انگلیسی را بدون صرف هزینه از جانب خود بصورت رایگان به انجام رسانندو اعضای محترم خانواده پرسنل و بازنشستگان گرامی  با همراه داشتن کارت پرسنلی و مدارک شناسایی می توانند از تخفیفات ویژه شرکت ملی گاز ایران بهرمند گردند.