اخبار عمومی

برگزاری 20 دوره تربیت مدرس

برگزاری 20 دوره تربیت مدرس

200 مدرس به حوزه تخصصی آموزش زبان انگلیسی کشور افزوده شد. مرکز زبان های خارجی ایران-استرالیا با افتخار اعلام می دارد در سال 1397 با برگزاری بیش از 20 دوره تربیت مدرس موفق به آموزش و تربیت 200 مدرس زبان انگلیسی گردید.