برای افزودن باید عضو شوید
انتخاب زبان : فــا | En
تلفن تماس : (021) 88927127

خالی باشد
دوره های ایران-استرالیا

پودمان مکالمه زبان انگلیسی سطح میانی (تک پودمان 3)

 

1. گفت و شنود سطح میانی                                                کتاب: Four Corners 2

2. خواندن و درك متون سطح میانی                                   کتاب: All In One 2 A,B 

3. واژگان و اصطلاحات در مکالمات سطح میانی                    کتاب:   Flash Cards 2

4. دستور زبان و نگارش سطح میانی                                   کتاب: Four Corners 2 + All In One 2 A,B

5. پیاده سازی نوار و فیلم در سطح میانی                            کتاب: ارائه پروژه

6. بیان شفاهی سطح میانی                                                  کتاب: All In One Time To Talk 2

 

توضیحات مهم:

 

نحوه انتخاب پودمان های گرایش عادی و جمعه سطوح 2A , 2B

 

      فصل                   ورودیان پاییز           ورودیان زمستان          ورودیان تابستان 

 

پاییز  94                   پودمان 1 و 2                     ----                        -----

زمستان  94              پودمان 3 و 4                پودمان 1 و 2                  -----

تابستان  95                 پودمان 5 و 6             پودمان 3 و 4              پودمان 1 و 2

پاییز 95                       پودمان 7                    پودمان 5 و 6                پودمان 3 و 4

زمستان 95                   پودمان 8                    پودمان 7 و 8              پودمان 5 و 6

تابستان 96                    -----                        -----                     پودمان 7

پاییز سال 96                 -----                        -----                       پودمان 8

 

به وردیان تابستان 94 توصیه می گردد جهت اخذ مدرک در پایان تابستان 95 یکی از پودمان های خود را به صورت نیمه فشرده بگذرانند.

علت توانایی انتخاب 2 پودمان در فصل زمستان این است که آزمون در پایان خرداد برگزار می گردد و دانشجویان فرصت دارند که در فصل بهار هم 2 دوره عادی را بگذرانند.

 

دوره فشرده

 

از آنجایی که زبان آموزان دوره فشرده کل کتاب را در یک بازه زمانی 1.5 ماهه می خوانند، می توانند با فراغ خاطر نسبت به انتخاب دو تک پودمان خود در یک فصل اقدام نمایند. توضیح مهم اینکه درست است که زبان آموزان دوره فشرده در یک بازه زمانی 6 ماهه کل کتاب ها را پشت سر می گزارند ولی می بایستی بر طبق ظوابط در پایان هر سه ماه در آزمون 2 تک پودمان انتخابی خود شرکت نمایند و همان مدت زمان 15 ماه را سپری کنند

 

دوره نیمه فشرده

 

از آنجایی که زبان آموزان دوره فشرده کل کتاب را در یک بازه زمانی 3 ماهه می خوانند، می توانند با فراغ خاطر نسبت به انتخاب دو تک پودمان خود در یک فصل اقدام نمایند

دوره فشرده

 

 

روز هاي برگزاري:

پنج روز در هفته (شنبه تا چهار شنبه)

 

ساعات برگزاري:

9:30 الي 13:15 (هر روز دو جلسه)

  

طول هر ترم:

1.5 ماه

 

تعداد جلسات:

62

 

طول دوره:

ماه (4 ترم)

 

 

در طول هر ترم يك كتاب 12 فصل به طور كامل تدريس مي شود.

لطفا توضکککککیح دوره را وارد کنید

طراحی سایت و برنامه نویسی :
Iran-Australia Language Center