IELTS

از شما دعوت به عمل می آید با مشاهده کلیپ موجود، با IELTS این پرمخاطب ترین و معتبرترین معیار سنجش دانش زبان انگلیسی در سطح بین الملل آشنا شوید.

 

 

به منظور ثبت نام، روی دکمه زیر کلیک کنید.